Insane

Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games Speaking trang 139 SGK. Theo cặp, dựa vào thông tin trong bàng thực hành hỏi đáp về thời gian, địa điểm, số nước tham gia

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, dựa vào thông tin trong bàng thực hành hỏi đáp về thời gian, địa điểm, số nước tham gia, số các môn thể thao thi đấu của các Á Vận hội.

A: When and where were the 1st Asian Games?

B: They were held in 1951 in India.

A: How many countries took part in the Games?

B: Eleven countries took part in the Games.

A: How many sports were there at the Games?

B: There were six sports at the Games., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.
There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one's self.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên