Listening Unit 3 Lớp 10 Trang 36

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Listening trang 36 SGK. Chúng ta cùng nghe cuộc hội thoại để biết các cuộc thế vận hội trên thế giới, các bạn cùng mình nghe nhé.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Bạn có biết nhà vô địch thế vận hội nào không?

2. Bạn muốn biết gì về các nhà vô địch thế vận hội?

Nghe và lặp lại.

Olympic champion

Sports teacher                   Love story

Teacher's diploma              Romantic, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta ít khi nào tự hào khi chỉ có một mình.
We are rarely proud when we are alone.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.