Bản tin

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bản tin lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. BẢN TIN

I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin


1. Tìm hiểu ngữ liệu


Câu1


Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlympíc ngày 16/7


Câu 2


-       Mang tin vui đến cho cả nước đặc biệt là ngành giáo dục


-       Khích lệ tinh thần dạy và học của thầy và trò.


-       Đối với học sinh là niềm tự hào riêng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches