Ring ring

Bản tin

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bản tin lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. BẢN TIN

I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin


1. Tìm hiểu ngữ liệu


Câu1


Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlympíc ngày 16/7


Câu 2


-       Mang tin vui đến cho cả nước đặc biệt là ngành giáo dục


-       Khích lệ tinh thần dạy và học của thầy và trò.


-       Đối với học sinh là niềm tự hào riêng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.
This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên