Bản tin

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bản tin lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. BẢN TIN

I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin


1. Tìm hiểu ngữ liệu


Câu1


Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlympíc ngày 16/7


Câu 2


-       Mang tin vui đến cho cả nước đặc biệt là ngành giáo dục


-       Khích lệ tinh thần dạy và học của thầy và trò.


-       Đối với học sinh là niềm tự hào riêng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi luôn luôn bám lấy suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó bé nhỏ để giảm bớt một phần nỗi thống khổ của nhân loại.
I have always held firmly to the thought that each one of us can do a little to bring some portion of misery to an end.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog