Old school Swatch Watches

Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Trang 103 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

a)  ∫(1-x)9dx   (đặt u =1-x ) ;


b)  ∫x(1+x2)3/2 dx (đặt u = 1 +  x)


c)  ∫cos3xsinxdx   (đặt t = cosx)


d)  Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)(đặt u= ex +1)


Hướng dẫn giải:


a) Cách 1: Đặ u = 1 – x => du= -dx. Khi đó ta được  Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)


Suy ra Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)


Cách 2: ∫(1-x)9dx =-∫(1-x)d(1-x) =  Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
Every day should be passed as if it were to be our last.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên