Pair of Vintage Old School Fru

Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)

Bài 3. (Trang 103 SGK Toán cơ bản lớp 12)


Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

a)  ∫(1-x)9dx   (đặt u =1-x ) ;


b)  ∫x(1+x2)3/2 dx (đặt u = 1 +  x)


c)  ∫cos3xsinxdx   (đặt t = cosx)


d)  Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)(đặt u= ex +1)


Hướng dẫn giải:


a) Cách 1: Đặ u = 1 – x => du= -dx. Khi đó ta được  Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)


Suy ra Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4)


Cách 2: ∫(1-x)9dx =-∫(1-x)d(1-x) =  Bài 1: Nguyên hàm (Giải bài tập 3,4), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Món quà lớn nhất trong cuộc sống là được ghi nhớ.
The greatest gift in life is to be remembered.
Ken Venturi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên