80s toys - Atari. I still have

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.
Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên