Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thì chỉ có một, nhưng cái tương tự tình yêu thì có hàng ngàn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên