Ring ring

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là em; em và anh.
Love is you; you and me.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên