Ring ring

Bài 1: Lũy thừa (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt.
The dew of compassion is a tear.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên