Snack's 1967

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc trang 66 SGK. Đưa nước vào hoang mạc bằng giếng nước cổ truyền, bằng giếng khoan sâu hay bằng kênh mương dẫn nước để khai thác hoang mạc.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 20: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát các ảnh (hình 20.1, 20.2, trang 64 SGK), cho biết: Ngoài chăn nuôi du mục ở hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào khác?

Trả lời:

Ngoài chăn nuôi du mục, ở hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền là trồng trọt trong các ốc đảo.

Câu 2. Quan sát các ảnh (hình 20.3 và 20.4, trang 65 SGK), phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Trả lời:

- Hình 20.3: cảnh trồng trọt ở những nơi có dàn nước tưới tự động xoay tròn của Li-bi. Cây cối chỉ mọc nơi có nước tưới, hình thành nên những vòng tròn xanh, bên ngoài vòng tròn là hoang mạc. Để có nước tưới như vậy, phải khoan đến các vỉa nước ngầm rất sâu.

- Hình 20.4: cảnh dàn khoan dầu mỏ với các cột khói của khí đồng hành đang bốc cháy. Các giếng dầu này được khoan từ rất sâu., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những ai dự định làm điều tốt không được hy vọng người ta sẽ lăn đá ra khỏi đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp nhận kể cả khi người ta rải đá lên đó.
Anyone who proposes to do good must not expect people to roll stones out of his way, but must accept his lot calmly, even if they roll a few stones upon it.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên