Snack's 1967

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4trang 190 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4trang 190 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4trang  190  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?


Trả lời:


– Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của quần xã (sinh cảnh). Các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.


Nhờ có các tác động qua lại đó mà hệ sinh thái là một hệ thống sinh học loài chính và tương đối ổn định.


– Hệ sinh thái biểu hiện chức năng như một tổ chức sống, qua sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng. Trong đó, quá trình “đồng hoá”  tổng hợp các chất hữu cơ, sử dụng năng lượng mặt trời do các sinh vật tự dưỡng trong hệ sinh thái thực hiện và quá trình “dị hoá” do các sinh vật phân giải chất hữu cơ thưc hiện.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy lấy ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn và một hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ để người không sở hữu sức mạnh để nói có bảo bạn không.
Never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên