Polly po-cket

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Sinh học lớp 12
Chương  1. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  26 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.Hướng dẫn giải


Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có chứa phân tử ADN mạch kép có chiều ngang 2nm (hình 5A). Phân tử ADN quấn quanh khối cầu prôtêin tạo nên các nuclêôxôm. Mỗi nuclêôxôm gồm có lõi là 8 phân tử histôn và được một đoạn ADN dài, chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1.3/4 vòng. Giữa hai nuclêôxôm liên tiếp là một đoạn ADN và một phân tử prôtêin histôn. Chuỗi nuclêôxôn tạo thành sợi cơ bản có đường kính 11 nm. Sợi cơ bản cuộn xoắn bậc hai tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính khoảng 30 nm. Sợi nhiễm sắc lại được xếp cuộn lần nữa tạo nên sợi có đường kính khoảng 300 nm. Cuối cùng là một lần xoắn tiếp của sợi 300nm thành crômatit có đường kính khoảng 700 nm.


Nhiễm sắc thể tại kì giữa ở trạng thái kép gồm 2 crômatit. Vì vậy, chiều ngang của mỗi nhiễm sắc thể có thể đạt tới 1400nm.


Với cấu trúc cuộn xoắn như vậy, chiều dài của NST có thể được rút ngắn 15000 – 20000 lần so với chiều dài của ADN. Sự thu gọn cấu trúc không gian như thế thuận lợi cho sự phân li, tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên