XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Sinh học lớp 12
Chương  3. Cấu trúc di truyền của quần thể  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  70 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Quần thể là gì? Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?


Hướng dẫn giải


Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định.


–  Quần thể không phải là một tập hợp cá thể ngẫu nhiên, nhất thời. Mỗi quần thể là một cộng đồng có một lịch sử phát triển chung, có thành phần kiểu gen đặc trưng và tương đối ổn định, về mặt di truyền học, người ta phân biệt quần thể tự phối và quần thể giao phối.


+ Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, vốn gen là tập hợp tất cả các alen của mọi lôcut có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua các thông số là tần số alen và tần số kiểu gen của quần thế.


+ Mỗi quần thể còn được đặc trưng bởi tần số tương đối của các alen. các kiểu gen, các kiểu hình.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình... ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.
He who asks of life nothing but the improvement of his own nature... is less liable than anyone else to miss and waste life.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên