Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 203 SGK Sinh học lớp 12
Chương  7. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  203  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái?


Trả lời:


Vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái


Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều sống nhờ vào năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Thực vật thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời một cách trực tiếp qua quang hợp.


Một phần năng lượng tích tụ trong sinh vật sản xuất được động vật ăn thực vật sử dụng và theo trình tự năng lượng được chuyển lên các bậc dinh dưỡng tiếp theo.


Như vậy, năng lượng trong hệ sinh thái được khởi đầu từ năng lượng mặt trời thông qua quang hợp của cây xanh.


Ví dụ, về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng hợp lí phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng.
Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.
Alexandre Dumas
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog