Ring ring

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 10
Chương  1. Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  10 SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.


Hướng dẫn giải


– Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sàn phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay mộl chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.


– Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (không phân mảnh), còn ở sinh vât nhãn chuẩn là phân mãnh (bên cạnh các đoạn êxỏn mã hoá axit amin còn được xen kẽ bời các đoạn intron khống mã hoá axit amin).


Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hẻmôglôbin.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.
Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên