pacman, rainbows, and roller s

Chương 5. Sự ăn mòn của kim loại – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  95 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?


Câu 2: Hãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?


Câu 3: Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?


Câu 4: Trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?


– Vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm.


– Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.


Câu 5: Cho lá sắt vào


a) Dung dịch H2SO4 loãng., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.
Happiness is not a goal; it is a by
product.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên