Old school Easter eggs.

Chương 6. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 134 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  134 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do.


A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.


B. Có màng oxit Al2Obền vững bảo vệ.


C. Có màng hiđroxit Al(OH)bền vững bảo vệ.


D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.


Câu 2: Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?


A. HCl;                                                      B. H2SO4;


C. NaHSO4;                                              D. NH3, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta được cho món quà tình yêu, nhưng tình yêu là một loài cây quý giá. Bạn không thể chỉ nhận nó rồi vứt nó vào trong tủ hay nghĩ nó sẽ phát triển một mình. Bạn phải tiếp tục tưới nó. Bạn phải thực sự chăm sóc và nuôi dưỡng nó.
We've got this gift of love, but love is like a precious plant. You can't just accept it and leave it in the cupboard or just think it's going to get on by itself. You've got to keep watering it. You've got to really look after it and nurture it.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên