Duck hunt

Chương 6. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 134 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  134 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do.


A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.


B. Có màng oxit Al2Obền vững bảo vệ.


C. Có màng hiđroxit Al(OH)bền vững bảo vệ.


D. Nhôm có tính thụ động với không khí và nước.


Câu 2: Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?


A. HCl;                                                      B. H2SO4;


C. NaHSO4;                                              D. NH3, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật.
Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên