Teya Salat

Chương 5. Tính chất của kim loại, dãy điện hóa của kim loại – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 88, 89 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  88, 89  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1:Giải thích vì sao kim loại đều có tính vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.


Câu 2:Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?


Câu 3Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.


A. Bột sắt                           B. Bột lưu huỳnh


C. Bột than                         D. Nước


Câu 4: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.


Câu 5: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là


A. 3.            B. 4.            C. 5.               D. 6., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên