XtGem Forum catalog

Chương 1. Điện thế, hiệu điện thế – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 29 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  trang  29  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?


Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì


Câu 3: Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó ?


Câu 4: Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nêu rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.


Câu 5: Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?


A. VM = 3 V.                                        B. VN = 3 V.


C. VM – VN = 3 V.                                D. VN – VM = 3 V


Câu 6: Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây ?, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân.
Tears are the symbol of the inability of the soul to restrain its emotion and retain its self command.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên