Chương 1. Điện thế, hiệu điện thế – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 29 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  trang  29  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?


Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là gì


Câu 3: Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó ?


Câu 4: Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nêu rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.


Câu 5: Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?


A. VM = 3 V.                                        B. VN = 3 V.


C. VM – VN = 3 V.                                D. VN – VM = 3 V


Câu 6: Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây ?, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè chung thủy là kho vàng quý nhất.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s