Old school Easter eggs.

Vội vàng - Xuân Diệu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vội vàng - Xuân Diệu lớp 11

BÀI GIẢNG - VỘI VÀNG - XUÂN DIỆU

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Xuân Diệu (1916- 1985) tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu.


-       Quê: Can Lộc - Hà Tĩnh nhưng sống với mẹ ở Quy Nhơn.


-       Là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.


-       Là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và có sự nghiệp văn học phong phú


2. Tác phẩm


Xuất xứ: In trong tập Thơ thơ (1938) - tập thơ đầu tay và cũng là tập thơ khẳng định vị trí của Xuân Diệu – “Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật đáng buồn cho kẻ dạy người khác nhanh hơn họ có thể học.
Woe to him who teaches men faster than they can learn.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên