Insane

Vội vàng - Xuân Diệu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vội vàng - Xuân Diệu lớp 11

BÀI GIẢNG - VỘI VÀNG - XUÂN DIỆU

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Xuân Diệu (1916- 1985) tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu.


-       Quê: Can Lộc - Hà Tĩnh nhưng sống với mẹ ở Quy Nhơn.


-       Là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.


-       Là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và có sự nghiệp văn học phong phú


2. Tác phẩm


Xuất xứ: In trong tập Thơ thơ (1938) - tập thơ đầu tay và cũng là tập thơ khẳng định vị trí của Xuân Diệu – “Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.
The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên