XtGem Forum catalog

Vội vàng - Xuân Diệu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vội vàng - Xuân Diệu lớp 11

BÀI GIẢNG - VỘI VÀNG - XUÂN DIỆU

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Xuân Diệu (1916- 1985) tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu.


-       Quê: Can Lộc - Hà Tĩnh nhưng sống với mẹ ở Quy Nhơn.


-       Là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.


-       Là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và có sự nghiệp văn học phong phú


2. Tác phẩm


Xuất xứ: In trong tập Thơ thơ (1938) - tập thơ đầu tay và cũng là tập thơ khẳng định vị trí của Xuân Diệu – “Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Suốt đời làm lành, một câu bạc ác, đủ đổ đi cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên