Disneyland 1972 Love the old s

Chương 4. Bài 15. Luyện tập polime và vật liệu Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  76, 77 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.


B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.


C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.


D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.


Câu 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?


A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;


B. Tơ visco, tơ tằm;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.
A life filled with love must have some thorns, but a life empty of love will have no roses.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên