Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Reading Unit 11 Lớp 12 Trang 118

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 11 book reading trang 118 SGK. Bàn về việc đọc sách, Francis Bacon, người sống cùng thời với nhà văn Shakespeare, đã viết như sau “Một số sách cần đọc thử, một số khác cẩn đọc ngốn ngấu, một số ít cần phải nghiền ngẫm và suy gẫm”.

UNIT 11: BOOK

READING (ĐỌC)

Before you read Theo cặp, em hãy hỏi nhau các câu sau:

1/ Bạn có thường đọc sách không?

2/ Bạn thích đọc sách gì nhất?

3/ Bạn đọc sách theo cách nào?

 

While you read Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau:

Bàn về việc đọc sách, Francis Bacon, người sống cùng thời với nhà văn Shakespeare, đã viết như sau “Một số sách cần đọc thử, một số khác cẩn đọc ngốn ngấu, một số ít cần phải nghiền ngẫm và suy gẫm”. Lời khuyên hay đó chi ra các cách khác nhau để đọc những loại sách khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể lấy một quyển sách về du lịch và đọc vài trang trước khi đi ngủ. Quyển đó chỉ để cho bạn ghé mắt vào và đọc chút ít chồ này chỗ nọ. Nói tóm lại, chỉ là đọc qua loa mà thôi.

Vài quyển truyện thì để đọc ngốn ngấu. Cứ tưởng tượng bạn vừa tìm được quyển truyện hay, và quan trọng hơn nữa là bạn có thì giờ để thưởng thức nó. Có thể bạn đang đi nghỉ hay đang trên tàu hỏa cho một chuyến đi dài. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói “quyển này hay tới nỗi tôi không đặt nỏ xuống được”, nhưng không phải sách truyện nào cũng thuộc loại này. Các nhà phê bình văn học đôi khi mô tả sách là “khó mà đặt xuống” hay “khó có thể cầm lên lại được”., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn.
It is never too late to give up our prejudices.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên