XtGem Forum catalog

Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 165 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  165  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :


a)Fe + H2SO4 (đặc) -> SO2 + …


b)Fe + HNO3 (đặc) -> NO2 + …


c)Fe + HNO3 (loãng) -> NO + …


d) FeS + HNO3 -> NO + Fe2(SO4)3 + …


Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :


Al – Fe ;Al – Cu và Cu – Fe.


Câu 3: Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.
The most beautiful people are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên