Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 7. Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 165 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  165  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau :


a)Fe + H2SO4 (đặc) -> SO2 + …


b)Fe + HNO3 (đặc) -> NO2 + …


c)Fe + HNO3 (loãng) -> NO + …


d) FeS + HNO3 -> NO + Fe2(SO4)3 + …


Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau :


Al – Fe ;Al – Cu và Cu – Fe.


Câu 3: Một hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu.Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.
The mind is like a parachute. It works best when it’s open.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên