Chương 4. Bài 14. Vật liệu Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 72, 73 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  72, 73 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1:  Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:


A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;


B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;


C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;


D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.


Câu 2: Tơ tằm và nilon-6,6 đều:


A. Có cùng phân tử khối.


B. Thuộc loại tơ tổng hợp., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có ba cách để tự làm giàu cho mình đó là Mỉm cười, Cho đi và Tha thứ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog