Thực hành vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý 10 bài Thực hành vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch. Châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Anh, Áo, Đức, Hà Lan. - Châu Á: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Thái Lan. - Châu Mĩ: Hoa Ki, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.

BÀI 49. GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ LƯỢC ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỀ DU LỊCH

(Ban nâng cao)

a) Sắp xếp các quốc gia trong bảng theo các châu lục

- Châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Anh, Áo, Đức, Hà Lan.

- Châu Á: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Thái Lan.

- Châu Mĩ: Hoa Ki, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.

b) Tính doanh thu bình quân từ một lượt khách


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng kính trọng nhận được thì khó mà mất đi thì dễ.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket