Thực hành vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý 10 bài Thực hành vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch. Châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Anh, Áo, Đức, Hà Lan. - Châu Á: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Thái Lan. - Châu Mĩ: Hoa Ki, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.

BÀI 49. GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ LƯỢC ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VỀ DU LỊCH

(Ban nâng cao)

a) Sắp xếp các quốc gia trong bảng theo các châu lục

- Châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Anh, Áo, Đức, Hà Lan.

- Châu Á: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Thái Lan.

- Châu Mĩ: Hoa Ki, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.

b) Tính doanh thu bình quân từ một lượt khách


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là một thứ trái cây ở tất cả các mùa, và trong tầm với của mọi bàn tay.
Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring