Teya Salat

Chương 7. Crom và hợp chất của crom – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 155 SGK Hóa lớp 12

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên