Ring ring

Chương 7. Crom và hợp chất của crom – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 155 SGK Hóa lớp 12

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống chung gây gổ, cách biệt khổ hình.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên