Snack's 1967

Chương 7. Crom và hợp chất của crom – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 155 SGK Hóa lớp 12

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.
If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên