XtGem Forum catalog

Chương 4. Bài 15. Luyện tập polime và vật liệu Polime – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  76, 77 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.


B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.


C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.


D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.


Câu 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?


A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;


B. Tơ visco, tơ tằm;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên