80s toys - Atari. I still have

Dây Thần Kinh Tủy (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài 45 dây thần kinh tủy câu 1, 2 trang 143 SGK. Dây thần kinh tủy là dây thần kinh chính giúp điều khiển cơ thể, để biết thêm các bạn cùng tham khảo bài dưới đây nhé.

BÀI 45: GIẢI BÀI TẬP DÂY THẦN KINH TỦY

 

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tuỳ.

Trả lời:

- Từ tuỷ sống phát đi 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Các dây thần kinh tuỷ liên hê với tuỷ sống qua rễ truớc và rễ sau ưong đó bao gồm các bó sợi hướng tâm (nối với tuỷ sống qua rễ sau) và các bó sợi li tâm (nối với tuỷ qua rề trước).

- Rễ trước dẫn ưuyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (cơ chi)

- Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử
Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try
A bird with wings who dares not rise and fly.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên