XtGem Forum catalog

Chương 7. Sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  141 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?


A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;


C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.


Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?


A.[Ar]3d6    ;                                  B. .[Ar]3d5  ;


C. [Ar]3d4  ;                                  D. .[Ar]3d3.


Câu 3: Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là


A. Mg.                                                       B. Zn., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.
The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.
Brian Tracy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên