Old school Easter eggs.

Chương 7. Sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  141 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?


A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;


C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.


Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?


A.[Ar]3d6    ;                                  B. .[Ar]3d5  ;


C. [Ar]3d4  ;                                  D. .[Ar]3d3.


Câu 3: Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là


A. Mg.                                                       B. Zn., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới của con người càng thấp và bé thì anh ta càng coi mình là cái phần lớn hơn của vũ trụ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên