Chương 7. Sắt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  141 SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?


A. Na, Mg, Ag ;                                     B. Fe, Na, Mg;


C. Ba, Mg, Hg ;                                     D. Na, Ba, Ag.


Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Fe3+ ?


A.[Ar]3d6    ;                                  B. .[Ar]3d5  ;


C. [Ar]3d4  ;                                  D. .[Ar]3d3.


Câu 3: Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là


A. Mg.                                                       B. Zn., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, nó chỉ có thể đạt được qua sự thông hiểu.
Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog