Pair of Vintage Old School Fru

Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .


Lược đồ lãnh thổ nước Văn Lang năm 500 TCN
1. Hòan cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang( nhà nước thời Hùng Vương ):-Cư dân thuộc văn hóa Đông Sơn là người Lạc Việt.-Cư dân Lạc Việt sống tập trung ở ven đồng bằng ven sông Hồng, sông Cả , sông Mã ., thuận lợi cho nghề nông trồng lúa nước .*Thuận lợi: đất phù sa màu mỡ thích hợp cho việc trồng lúa nước .*Khó khăn là vào mùa mưa nước sông dâng cao gây lũ lụt thiệt hại lớn về người và của.-Nhà nước Văn Lang ra đời trong hòan cảnh : mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo ; giải quyết xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt., nhu cầu trị thủy và bảo vệ mùa màng .2. Nhà nước Văn Lang thành lập.-Thế kỷ thứ VII TCN , thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang tài giỏi thống nhất các bộ lạc, đặt tên nước là Văn Lang , tự xưng là Hùng Vương .-Tổ chức của nhà nước Văn Lang :+ Hùng Vương đặt tên nước là Văn Lang , đóng đô Văn Lang ( Bạch hạc – Phú Thọ ngày nay ).+ Cả nước chia thành 15 bộ .+Đứng đầu nhà nước là vua Hùng Vương,giữ mọi quyền hành .

+Giúp vua cai trị có Lạc Hầu ( tướng văn), Lạc Tướng ( tướng võ ).+ Đứng đầu các bộ có Lạc tướng.+ Đứng đầu chiềng chạ là Bồ Chính .-Tổ chức nhà nước Văn Lang đơn giản , chưa có luật pháp và quân đội.

Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .


Cơ cấu tổ chức nhà nước thời Hùng VươngLịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Lăng Hùng vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh- Việt Trì – Phú ThọLịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .

"Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", Bác Hồ đến thăm bộ đội ở đến Hùng trước khi về tiếp quản thủ đô, 1954Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Vua Hùng dựng đô ở đất Phong Châu ( Tranh của HungLans Gallery)Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Các lạc hầu và lạc tướng thời Vua Hùng.Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Vua Hùng thường xuyên thăm hỏi gần gũi với cư dân.Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Lễ tạ ơn Thần Đất, Thần Nông cho nhân dân được mùa.Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Tục xâm mình của người Việt cổ.Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Chống trọi với thiên nhiênLịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Săn bắt hái lượm là những công việc chính của người Việt cổ xưa.Lịch Sử 6 -Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG .Cuối vụ mùa thường tổ chức lễ hội ăn mừng.​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên