Ring ring

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tìm số gia của hàm số f(x) =  x3, biết rằng :

a) x0 = 1; ∆x = 1


b) x0 = 1; ∆x = -0,1


Hướng dẫn giải


a) ∆y = f(x0+∆x) – f(x0) = f(2) – f(1) = 2– 13 = 7.


b) ∆y = f(x0+∆x) – f(x0) = f(0,9) – f(1) = (9/10)3– 13 = 729/1000 – 1 = -0,271.


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 156 sgk Giải tích 11 cơ bản)


Tính ∆y và ∆y/∆x  của các hàm số sau theo x và ∆x :


a) y = 2x – 5;                                           b) y = x2 – 1;, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự đau khổ đẩy con người vào thói quen suy ngẫm nghiêm túc, làm sắc sảo nhận thức và làm dịu đi trái tim.
Grief drives men into habits of serious reflection, sharpens the understanding, and softens the heart.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên