Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR . Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.A. Giới từ chỉ thời gian – Prepositions of time

Dưới đây là một số giới từ chi thời gian mà em học trong bài 4:


* in – tháng/ năm/ tháng năm


Vỉ dụ: in January (vào tháng giêng)


in 1980 (vào năm  1980)


in May 2004 (vào tháng Năm, năm 2004)


 + He was bom in May 1960.


(Anh ẩy sinh vào tháng 5 năm 1960.)


* in – the morning/ afternoon/ evening: (Vào buổi sáng./ buổi chiều/ buổi tối), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.
When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket