pacman, rainbows, and roller s

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR . Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.A. Giới từ chỉ thời gian – Prepositions of time

Dưới đây là một số giới từ chi thời gian mà em học trong bài 4:


* in – tháng/ năm/ tháng năm


Vỉ dụ: in January (vào tháng giêng)


in 1980 (vào năm  1980)


in May 2004 (vào tháng Năm, năm 2004)


 + He was bom in May 1960.


(Anh ẩy sinh vào tháng 5 năm 1960.)


* in – the morning/ afternoon/ evening: (Vào buổi sáng./ buổi chiều/ buổi tối), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên