Pair of Vintage Old School Fru

Thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc hoa kì và vùng công nghiệp vành đai mặt trời

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 40 hực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc hoa kì và vùng công nghiệp vành đai mặt trời. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP VÀNH ĐAI MẶT TRỜI

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc.

- Biết được nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế sự phát triển hoang mạc.

- Phân tích ảnh địa lí: hoạt động kinh tế ở hoang mạc.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

- Tên các đô thị lớn:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong nụ cười hứa hẹn vệt nước mắt.
Smiles form the channels of a future tear.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên