Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc hoa kì và vùng công nghiệp vành đai mặt trời

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 40 hực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc hoa kì và vùng công nghiệp vành đai mặt trời. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP VÀNH ĐAI MẶT TRỜI

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc.

- Biết được nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế sự phát triển hoang mạc.

- Phân tích ảnh địa lí: hoạt động kinh tế ở hoang mạc.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

- Tên các đô thị lớn:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được viết ra rồi. Và sao nữa? Tất cả những gì bạn phải làm là đi tới thư viện.
Everything you need for better future and success has already been written. And guess what? All you have to do is go to the library.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên