Chương VI : Trao đổi chất và năng lượng – Tiết 3 : Thân nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 106

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog