Polaroid

Chương VI : Trao đổi chất và năng lượng – Tiết 3 : Thân nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 106

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.
Conscience is the voice of the soul; the passions are the voice of the body.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên