Disneyland 1972 Love the old s

Chương X : Nội tiết – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ nội tiết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 175
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 175


Câu 1 : Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào ?

Hướng dẫn giải


Bảng so sánh


Chương X : Nội tiết – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ nội tiết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 175


Câu 2 : Nêu tính chất và vai trò của các hooc-môn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.


Hướng dẫn giải


Tính chất và vai trò của hoocmôn

a) Tính chất : Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích), mặc dù các hoocmôn này theo máu đi khắp cơ thể (tính đặc hiệu của hoócmôn).

Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ tác động với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài. Ví dụ, người ta dùng insulin của bò (thay insulin của người) để chữa bệnh tiểu đường cho người.

b) Vai trò

Những nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lâm sàng cho phép kết luận : nhờ sự điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (mà thực chất là các hoocmôn) đã :

– Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

– Điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường

Do đó, sự mất cân bằng trong hoạt động nội tiết thường dẫn đến tình trạng bệnh lí. Vì vậy, hoocmôn có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-x-noi-tiet-tiet-2-tuyen-yen-tuyen-giap-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-178-14796.html
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó.
The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên