Facebook00">Google+0 Đáp án đề thi vào lớp chọn lớp 6 A,B Trường THCS Quỳnh Châu – Nghệ An.ĐỀ THI VÀO LỚP 6" />
Disneyland 1972 Love the old s

Đáp án đề thi vào lớp chọn lớp 6 A,B- Trường THCS Quỳnh Châu

HocTap321 chia sẻ Đáp án đề thi vào lớp chọn lớp 6 A,B- Trường THCS Quỳnh Châu

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đáp án đề thi vào lớp chọn lớp 6 A,B- Trường THCS Quỳnh Châu – Nghệ An.

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 A,B TRƯỜNG THCS QUỲNH CHÂU

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN:  TIẾNG VIỆT- (Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1 (2,0  điểm)

Khi miêu tả màu vàng của hoa cải, tác giả Phạm Đức đã viết:

“…Màu vàng ánh nắng cô đúc lại, như vô vàn cánh bướm bé xíu đậu chấp chới khắp cành. Màu vàng ấy là tiếng nói của đất vườn, là lấp lánh những giọt mồ hôi của biết bao tháng ngày đọng lại.”

Dựa vào đoạn văn trên, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Giải thích nghĩa của từ “đọng” trong câu văn: “Màu vàng ấy là tiếng nói của đất vườn, là lấp lánh những giọt mồ hôi của biết bao tháng ngày đọng lại.”

b. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật tác giả Phạm Đức đã sử dụng trong câu văn thứ nhất., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
Don't walk in front of me; I may not follow. Don't walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên