Unit 8 Celebrations: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 70 unit 8 celebrations language focus. Join the sentences, Describe each of the people in the pictures und Join the sentences. Use the words in brackets.

UNIT 8 CELEBRATIONS (LỄ KỈ NIỆM)

LANGUAGE FOCUS

 

Relative clauses

Adverb clauses of concession.

1) Join the sentences. Use Relative clauses.

(Kết hợp các câu lại với nhau. Sử dụng mệnh đề quan hệ)

Example (ví dụ):

Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.

(Tết là một dịp lỗ hội. Tết diễn ra vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat