XtGem Forum catalog

Đề và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 7 năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 7 năm 2015

Đề thi và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Môn Ngữ Văn Lớp 7 Trường THCS Kim Đồng

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

MÔN : NGỮ VĂN 7  (Thời gian : 45 phút)

ĐỀ :

Câu 1 : (3 điểm )  Hoàn chỉnh sơ đồ sau:

 

Câu 2: Xác định và phân tích biện pháp tu từ của câu ca dao sau:

“Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.
To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên