Polaroid

Chương III – Tiết 5 : Tính theo phương trình hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76


1.

Sắt tác dụng với axit clohiđric:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.


Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:


a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.


b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.


Hướng dẫn giải


Số mol sắt tham gia phản ứng:


nFe = 0,05 mol, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên