Chương III – Tiết 5 : Tính theo phương trình hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76


1.

Sắt tác dụng với axit clohiđric:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.


Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:


a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.


b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.


Hướng dẫn giải


Số mol sắt tham gia phản ứng:


nFe = 0,05 mol, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ta chán ngấy.
Every hero becomes a bore at last.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s