Teya Salat

Chương III – Tiết 5 : Tính theo phương trình hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76


1.

Sắt tác dụng với axit clohiđric:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.


Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:


a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.


b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.


Hướng dẫn giải


Số mol sắt tham gia phản ứng:


nFe = 0,05 mol, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.
If you love something, set it free. If it returns, it's yours forever. If it doesn't, it wasn't yours to begin with.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên