Chương III – Tiết 5 : Tính theo phương trình hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 75, 76


1.

Sắt tác dụng với axit clohiđric:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.


Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:


a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.


b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.


Hướng dẫn giải


Số mol sắt tham gia phản ứng:


nFe = 0,05 mol, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cười với người khác là một trong những lạc thú lớn nhất của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời.
To laugh with others is one of life's great pleasures. To be laughed at by others is one of life's great hurts.
Frank Tyger
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog