The Soda Pop

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Thoát hơi nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 19
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Thoát hơi nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 19


I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

–        Thoát hơi nước có vai trò tạo lực hút hút dòng nước và ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác ở trên mặt đất của cây.


–        Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá và giúp cho khí C02 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quá trình quang hợp.


–        Hai con đường thoát hơi nước: qua cutin và qua khí khổng. Trong đó, thoát hơi nước qua khí khổng đóng vai trò chủ yếu.


–        Thoát hơi nước qua mặt dưới của lá mạnh hơn qua mặt trên của lá do khí khổng phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá.


–        Các tác nhân ngoại cảnh như nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió và các ion khoáng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.


II CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


 A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN


Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Thoát hơi nước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 19, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhìn lầm hại hơn là mù, nói điều sai tệ hơn là im lặng.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên