XtGem Forum catalog

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

LỊCH SỬ LỚP 11


 BÀI 7. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI


 


I. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX.


-       Sau các cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.


-       Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực  để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.


-       Thành trì của chế độ phong kiến lung lay.


Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại


Hồ thiên nga của  Trai-cốp-ki-Nga


* Văn học, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên