XtGem Forum catalog

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

LỊCH SỬ LỚP 11


 BÀI 7. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI


 


I. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX.


-       Sau các cuộc cách mạng tư sản và cách mạng công nghiệp, kinh tế các nước có điều kiện phát triển.


-       Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ, mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực  để các nhà văn, thơ, kịch có điều kiện sáng tác.


-       Thành trì của chế độ phong kiến lung lay.


Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại


Hồ thiên nga của  Trai-cốp-ki-Nga


* Văn học, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.
May you live as long as you wish and love as long as you live.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên