CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Phản ứng hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Phản ứng hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Phản ứng hữu cơ

– Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người


ta chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau:  1. Phản ứng thế : Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác.

  2. Phn ứng cộng : Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác.

  3. Phn ứng tách : Một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử.


Ngoài ra, còn có phản ứng phân huỷ : phân tử bị phá hủy hoàn toàn thành các nguyên tử hoặc phân tử nhỏ.


– Nhận biết được loại phản ứng theo các phương trình hoá học cụ thể.


Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.


Lời giải :, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog