XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Phản ứng hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Phản ứng hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Phản ứng hữu cơ

– Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người


ta chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau:  1. Phản ứng thế : Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác.

  2. Phn ứng cộng : Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác.

  3. Phn ứng tách : Một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử.


Ngoài ra, còn có phản ứng phân huỷ : phân tử bị phá hủy hoàn toàn thành các nguyên tử hoặc phân tử nhỏ.


– Nhận biết được loại phản ứng theo các phương trình hoá học cụ thể.


Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.


Lời giải :, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.
We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên