Disneyland 1972 Love the old s

Chương 2. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  74 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:


a) Lò xo


b) Dây cao su, dây thép


c) Mặt phẳng tiếp xúc.


Câu 2:   Phát biểu định luật Húc.


Câu 3: Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10 cm?


A. 1000 N;


B. 100 N;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.
A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên