XtGem Forum catalog

Chương 2. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  74 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:


a) Lò xo


b) Dây cao su, dây thép


c) Mặt phẳng tiếp xúc.


Câu 2:   Phát biểu định luật Húc.


Câu 3: Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10 cm?


A. 1000 N;


B. 100 N;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi tin rằng con người không chỉ đơn thuần chịu đựng. Anh ta sẽ chiến thắng. Anh ta bất tử, không phải bởi anh ta là sinh vật duy nhất có giọng nói không mệt mỏi, mà vì anh ta có linh hồn, một linh hồn có lòng trắc ẩn, biết hy sinh và có sức bền.
I believe that man will not merely endure. He will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên