80s toys - Atari. I still have

Chương 2. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  74 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:


a) Lò xo


b) Dây cao su, dây thép


c) Mặt phẳng tiếp xúc.


Câu 2:   Phát biểu định luật Húc.


Câu 3: Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10 cm?


A. 1000 N;


B. 100 N;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên