Teya Salat

Chương 2. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  74 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:


a) Lò xo


b) Dây cao su, dây thép


c) Mặt phẳng tiếp xúc.


Câu 2:   Phát biểu định luật Húc.


Câu 3: Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10 cm?


A. 1000 N;


B. 100 N;, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn.
Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên