Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ và lượng mưa ở châu phi (7)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 27 Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ và lượng mưa ở châu phi trang 88 SGK. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 28: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích một số lược đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.

- Sử dụng bản đồ để trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Trình bày, giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên

a) So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn khát khao nhiều thứ, nhiều cũng sẽ trở thành ít.
If you desire many things, many things will seem few.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog