Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ và lượng mưa ở châu phi (7)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 27 Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ và lượng mưa ở châu phi trang 88 SGK. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các bạn học giỏi.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 28: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN,

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích một số lược đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.

- Sử dụng bản đồ để trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Trình bày, giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên

a) So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết đến với tất cả con người, nhưng những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo.
Death comes to all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have