Insane

Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu lớp 11

BÀI. THỰC HÀNH LỰA CHỌN CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU


 


I. Trật tự trong câu đơn


1. Bài tập 1


a. Có thể sắp xếp theo trật tự "rất sắc, nhưng nhỏ": câu không sai về ngữ pháp và ý nghĩa. (Đều là thành phần phụ cho danh từ "con dao") Nhưng đặt trong đoạn văn này thì không phù hợp với mục đích đe dọa, uy hiếp đối phương.


b. Việc sắp xếp theo trật tự "nhỏ, nhưng rất sắc" có tác dụng xác định trọng tâm thông báo là "rất sắc",phù hợp với hàm ý đe dọa, uy hiếp.


c. Trật tự các từ ngữ trong trường hợp này lại phù hợp: Nhằm mục đích chế nhạo, phủ định tác dụng của con dao.


2. Bài tập 2


Cách viết thứ nhất là phù hợp vì trọng tâm thông báo là "rất thông minh".


3. Bài tập 3, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.
How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên