Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu lớp 11

BÀI. THỰC HÀNH LỰA CHỌN CÁC BỘ PHẬN TRONG CÂU


 


I. Trật tự trong câu đơn


1. Bài tập 1


a. Có thể sắp xếp theo trật tự "rất sắc, nhưng nhỏ": câu không sai về ngữ pháp và ý nghĩa. (Đều là thành phần phụ cho danh từ "con dao") Nhưng đặt trong đoạn văn này thì không phù hợp với mục đích đe dọa, uy hiếp đối phương.


b. Việc sắp xếp theo trật tự "nhỏ, nhưng rất sắc" có tác dụng xác định trọng tâm thông báo là "rất sắc",phù hợp với hàm ý đe dọa, uy hiếp.


c. Trật tự các từ ngữ trong trường hợp này lại phù hợp: Nhằm mục đích chế nhạo, phủ định tác dụng của con dao.


2. Bài tập 2


Cách viết thứ nhất là phù hợp vì trọng tâm thông báo là "rất thông minh".


3. Bài tập 3, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog