XtGem Forum catalog

Reading Unit 10 Lớp 11 Trang 114

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 10 nature in danger reading trang 114 SGK. Many things should be done to protect endangered nature.

UNIT 10: NATURE IN DANGER

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

* Theo cặp, đọc các thông tin được ghi trong bảng, thảo luận để trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The facts above show that the numbers of some wild / rare animals such as cheetahs, pandas and Siberian tigers become small / extinct.

2. The numbers of these animals become small because they are killed for food, fur or skin.

While you read Reading text.

Con người chỉ là một chủng loại sinh vật bé nhỏ trong thế giới sống. Còn cỏ nhiều chủng loại khác hiện hữu trên hành tinh này. Tuy nhiên con người có ảnh hưởng lớn tới phần còn lại trên thế giới. Họ thay đồi môi trường bằng cách xây dựng thôn làng và thành phổ nhà cửa nơi đã từng là rừng rậm. Họ đang tác động tới nguồn nước bằng cách lấy nước dùng cho công nghiệp và nông nghiệp. Họ đang thay đổi thời tiết bằng việc đốn cây trong rừng, và họ đang hủy diệt không khí bằng cách thải chất gây ô nhiễm vào không khí., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu phụ nữ thích hứa hẹn thật nhiều, còn đàn ông thích chiếm đoạt thật nhiều.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên