Ring ring

Soạn văn bài miêu tả trong văn bản tự sự
Hướng dẫn: Miêu tả trong văn bản tự sự


I: Hướng dẫn tìm hiểu bài

2: Trả lời câu hỏi:


a) Đoạn trích kể về trận đánh Ngọc Hồi của quân Tây Sơn. Nhân vật vua Quang Trung là người chỉ huy trực tiếp. Nhà vua đã ra lệnh ghép ván có phủ rơm dấp nước để chống đạn và súng phun lửa. Những người khỏe khiêng ván đi trước, hai chục người cầm binh khí theo sau để đánh giáp lá cà. Bản thân nhà vua thì cưỡi voi đi đốc thúc


b) Các chi tiết miêu tả trong đoạn trích:  • Cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín;

  • Dàn thành trận chữ “nhất”;

  • Khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì;

  • Đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng lên trước. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tề xông tới mà đánh;

  • Bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết;

  • Chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối.

  • c)Nếu chỉ kể sự việc diễn ra như thế thì nhân vật vua Quang Trung không nổi bật.Trận đánh cũng không sinh động. Bởi vì không có các chi tiết cụ thể, làm rõ các đối tượng tham gia trận đánh, diễn biến của trận đánh. Rõ ràng, yếu tố miêu tả có vai trò rất quan trọng trong văn bản tự sự. Nếu không có nó, văn bản chỉ gồm các sự việc trần trụi, khô khan ghép lại với nhau.


II: Hướng dẫn luyện tập


1: Những yếu tố tả người trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều:


+ Tả chung vẻ đẹp của hai chị em:


Mai cốt cách tuyết tinh thần,


Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.
The highest result of education is tolerance.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên