XtGem Forum catalog

Test Yourself E English 11 (Unit 12 - 14)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Test Yourself E English 11 (Unit 12 - 14) trang 163 SGK. Linda sống một mình ở Luân Đôn, cùng với bộ sưu tập tuyệt vời của mình. Cô đã và đang sưu tập các kỷ vật thuộc hoàng gia từ năm 1960 khi cô xem lễ cưới của công chúa Margarett trên ti vi.

TEST YOURSELF E

Units 12 -14

 

I. Listening (Nghe)

Nghe và điền từ vào cho trống.

ĐÁP ÁN

1. Television brings pictures and sounds from around the world into millions of home.

2. A person sitting in his home can watch the president make a speech or visit a foreign country.

3. Home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands.

4. The entertainment programmes consist of plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thói quen là người vú nuôi của sai lầm.
Habit is the nursery of errors.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên