Writing Unit 4 Lớp 12 Trang 49

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Writing trang 49 SGK. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, hãy sử dụng các thông tin cho sẵn ở phần Speaking.

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

WRITING (VIẾT)

 

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, hãy sử dụng các thông tin cho sẵn ở phần Speaking.

Em có thể theo các gợi ý sau:

- Levels of education: primary (5 years; start from the age of 6)

                                  lower secondary (4 years)

                                  upper secondary (3 years)

- Compulsory education: 9 years (primary & lower secondary)

- The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)

- School terms: 2 terms: term 1 (September - December), term 2 (Jan. - May), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.
The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.
Robertson Davies
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog