XtGem Forum catalog

Bài 31: Trao Đổi Chất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 31 trao đổi chất câu 1, 2, 3 trang 101 SGK. Để giúp cơ thể hoạt động, cơ thể phải tự trao đổi các chất dinh dưỡng, nước, mô và máu ở bên trong cơ thể.

BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

l. Lệnh mục I

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:

- Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

- Hệ tiêu hoá đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ hô hấp đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ tuần hoàn đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ bài tiết đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.
Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên