Teya Salat

Bài 31: Trao Đổi Chất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 31 trao đổi chất câu 1, 2, 3 trang 101 SGK. Để giúp cơ thể hoạt động, cơ thể phải tự trao đổi các chất dinh dưỡng, nước, mô và máu ở bên trong cơ thể.

BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

l. Lệnh mục I

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:

- Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

- Hệ tiêu hoá đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ hô hấp đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ tuần hoàn đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ bài tiết đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hiểu biết về cuộc đời là một việc; xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc đời, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác.
Knowledge about life is one thing; effective occupation of a place in life, with its dynamic currents passing through your being, is another.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên