Bài 31: Trao Đổi Chất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 31 trao đổi chất câu 1, 2, 3 trang 101 SGK. Để giúp cơ thể hoạt động, cơ thể phải tự trao đổi các chất dinh dưỡng, nước, mô và máu ở bên trong cơ thể.

BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

l. Lệnh mục I

Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:

- Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

- Hệ tiêu hoá đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ hô hấp đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ tuần hoàn đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

- Hệ bài tiết đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện.
Đả thảo kinh xà.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat