Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 80 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN AND READ. Unit 9: A FIRST-AID COURSE – Khoá học cấp cứu. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 80 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.LISTEN AND READ.

Nurse : Bach Mai Hospital.


Lan: This is an emergency. Please send an ambulance to Quang Trung School. A student is hurt.


Nurse : Calm down. Can you tell me what happened?


Lan : She fell off her bike and hit her head on the road.


Nurse: Is she conscious?


Lan : Yes, but she had a bad cut on her head. It’s bleeding quite badly.


Nurse : Try to stop the bleeding. Use a towel or a handkerchief to cover the wound. Then put pressure on it. Hold it tight.


Lan : Will you hurry, please?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với mọi thứ bạn để lỡ, bạn thu được điều gì đó khác, và với mọi thứ bạn thu được, bạn đánh mất điều gì đó khác.
For everything you have missed, you have gained something else, and for everything you gain, you lose something else.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog