Unit 2: School Talks

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 2 School Talks. Trong phần này chúng ta học ngữ pháp với động từ To be, các động từ thường và động từ nguyên mẫu có To đứng trước...

UNIT 2: SCHOOL TALKS

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 2 Lớp 10 Trang 22

 Speaking Unit 2 Lớp 10 Trang 24

 Listening Unit 2 Lớp 10 Trang 26

 Writing Unit 2 Lớp 10 Trang 27

 Language Focus Unit 2 Lớp 10 Trang 29 

 

Grammar Notes (Chủ điếm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thu nhập cao là công thức tốt nhất cho hạnh phúc mà tôi từng biết.
A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog