XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. OXI – ZON. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 127 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH.  OXI – ZON.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 127 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Hãy ghép cấu hình electron với nguyên tử thích hợp :


Cấu hình electron                          Nguyên tử


A. 1s22s22p5                                       a) Cl


B. 1s22s22p4                                        b) S


C. 1s22s22p63s23p4                              c) O


D. 1s22s22p63s23p5                              d) F, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng phải biết móc nối nhiều kế với nhau.
Liên hoàn kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên